4. Kildeliste

Kildelisten skal stå oppført alfabetisk. Under følger eksempler på hvordan du kan føre opp kilder:

Bøker/books:

Forfatter. Navn på boka. Forlag: årstall.

Eks:

Helleve, Eirik. Skrinet med det rare i. Norsk Barneblads Forlag: 2012.

Artikler/Articles:

Artikkelforfatter. Navn på artikkel. Blad: dato

Eks:

Hagevik, Morten. Er potetgolf kultur? Ungdom: nr 2/2012.

Nettsider/Websites:

Nettsidens tittel. Nøyaktig nettadresse funnet dato.

Eks:

Batman Fanklubb. http://www.fanpop.com/clubs/batman funnet 19. November 2013.

Muntlige kilder:

Navn. Emne: dato.

Eks:

Ola Nordmann. Pepperkakebaking: 19.November 2013.

 

Tekst/eksempel på oppsett av kilder: Mari Norendal/Rita Sirirud Strandbakke

Advertisements