2. Oppsett

En oppgave skal inneholde:

  • Innledning: Her skal du forklare hva oppgaven handler om. Skriv gjerne hvorfor du synes dette er interessant å skrive om og hvordan du har valgt å strukturere oppgaven. I innledningen skal du også presentere problemstillingen.
  • Hoveddel: Her skal du svare på oppgaven som er gitt. Det kan være et tips å først ta for deg “fakta”, for eksempel skrive et kort sammendrag av bøkene du har valgt. Deretter kan du velge å fokusere på for eksempel virkemidler. Da kan du ha “virkemidler” som overskrift. Og så kommer det viktige, nemlig å svare på spørsmålet du har stilt i problemstillingen. Da bør du kunne trekke ut eksempel fra tekstene og sammenligne de. Hva er likheter og hva er ulikheter? Skriv gjerne også noe om hvorfor du har valgt nettopp disse utdragene, og hvordan de knyttes til problemstillingen. Etter at du har trukket frem noen eksempler kan det være fint å avrunde med refleksjon rundt temaet og tekstene i sin helhet. Husk å ha overskrift på avsnittene, det gjør oppgaven oversiktlig.
  • Avslutning: Her skal du avslutte oppgaven med å komme med et svar på problemstillingen. Prøv å formuler det du har skrevet om i hoveddelen på en presis måte.
  • Kildeliste: Her skal du skrive opp hvor du har funnet kildene du har brukt til oppgaven. De skal settes opp i alfabetisk rekkefølge. Husk at kildelisten kan si noe om hvor stor oversikt du har fått over temaet.

 

 

Kilder: Senja biblioteket. Temabank. Funnet på https://senjavgsbiblioteket.wordpress.com/fordypningsoppgaven-2/innhold/ den 19.05.2016

Advertisements