1. Problemstilling

For å lage en god problemstilling må du vite noe om tekstene du skal bruke i oppgaven. Hvis du for eksempel vil skrive en oppgave om oppvekst, så må du være helt sikker på at tekstene du skal jobbe med handler om det. Jo mer du vet om tekstene på forhånd, jo bedre problemstilling kan du lage.

Problemstillingen bør ta utgangspunkt i det du finner konkret i tekstene du skal skrive om. Et eksempel kan være “Hvilken handlinger påvirker oppveksten til hovedkarakteren i de to bøkene? Hva er likt og hva er ulikt?” Da kan man finne utdrag fra de to bøkene og analysere de i forhold til hverandre. Her er eksempel på to utdrag som kan være interessante å sammenligne:

Fremtidens araber av Riad Sattouf, s. 78.

fremtidensaraber

 

Drageløperen av Khaled Hosseini, s. 44.

“Hans ord var lov, og dersom du trengte litt opplæring i loven, var disse messingknokene det riktige læremiddel. Jeg så ham bruke de knokene på en guttunge fra Karte-Char. Jeg kommer aldri til å glemme hvordan Assefs blå øyne skinte med et nesten vanvittig lys, og hvordan han smilte, hvordan han smilte mens han banket opp den stakkars guttungen til han var helt bevisstløs.”

 

Her er det noen flere eksempler på problemstillinger du kan tilpasse til den teksten du velger:

 • På hvilken måte blir tiltrekningen mellom de to hovedpersonene beskrevet, og på hvilken måte skapes det spenning rundt kjærlighetsforholdet?
 • Hvordan kommer synet på naturen fram i bøkene, og hvilket syn er det som kommer frem?
 • Hvilken samfunnskritikk finnes i romanene, og hvordan formidler forfatteren denne?
 • Hvordan behandler forfatteren et vanskelig tema, hvilke virkemidler blir brukt?
 • Hva forteller bøkene om hvordan det var å være jente i Norge på 1600-tallet og 1700-tallet? Likheter-ulikheter.
 • På hvilken måte bruker Erlend Loe humor som et virkemiddel, og hva oppnår han med å bruke humor?
 • Hvordan bruker forfatteren dialog for å beskrive hovedpersonen i bøkene, og hva forteller det oss om hovedpersonen?
 • Hvordan bruker forfatteren musikk for å beskrive  personene i bøkene? Hva forteller det oss om personene?
 • Hvordan framstilles styresettet i bøkene? Blir det fremstilt positivt eller negativt for menneskene som lever med det?
 • Hvilken farer og utvikling advarer forfatteren mot? På hvilken måte?
 • Hvilke krefter kjemper mot hverandre og hva representerer de?
 • Hvordan fremstilles den tekniske utviklingen? Er den bra eller dårlig for menneskene?
 • Hvordan skildres en psykisk lidelse i de to bøkene? Er det likheter? Hva er forskjellene?
 • Hvordan utvikler hovedpersonen seg i bøkene? Hva er likheter og ulikheter i hva som påvirker utviklingen?

 

Kilder:

Deichmanske bibliotek. tema.deichman.no. Funnet på  http://tema.deichman.no/ den 19.05.2016

Hosseini, Khaled. Drageløperen. Schibsted forlag. 2006

Sattouf, Riad. Fremtidens araber. Barndom i Midtøsten (1978-1984). Minuskel forlag. 2015

Sølvberget. Stavanger kulturhus. Funnet på http://www.stavanger-kulturhus.no/STAVANGER-BIBLIOTEK/SAEREMNE/Hvordan-gjennomfoere-en-fordypningsoppgave den 15.03.2016.

 

Advertisements