Informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse innebærer flere ferdigheter. Man skal vite hvor man kan finne informasjonen man trenger, og hvordan man skal bruke informasjonen riktig. Det betyr at man skal kunne vurdere om informasjonen er troverdig og at man skal kunne referere til kildene på en riktig måte. Man skal også kjenne til opphavsretten.

Advertisements