4. Søkeoppgaver

Finn svaret og sett opp hvor du fant det. Kilden skal settes opp på denne måten:

Nettsidens tittel. Nøyaktig nettadresse (URL) funnet dato.

Eks:

Batman Fanklubb. http://www.fanpop.com/clubs/batman funnet 19. November 2013.

 

 1. Hvor stort er landarealet til Oslo kommune?
 1. Hvilket land i verden har størst utslipp av karbondioksid pr. innbygger?
 1. Finn et nettsted som du stoler på for å finne mer informasjon om syriakonflikten.
 1. Hva betyr det å deportere?
 1. Hvor mange norske jøder ble deportert under 2. verdenskrig?
 1. Hvor kan du finne en god oversikt over konflikter i verden?
 1. Hva skal man lage i starten når man skal hekle?
 1. Hvorfor ble basketball oppfunnet?
 1. Hvilket land kommer dokumentarserien Hipsters fra? (sendt på nrk)
 1. Nevn en av kvinnene som kjempet for kvinners stemmerett i Norge.
 1. Hva var tema for usagt på Deichmanske bibliotek når de var på Holmlia?
 1. Hvilke temaer uttaler ungdomsrådet i nordre aker seg om?
 1. Hva er en rokade?
 1. Hvor mange mennesker ble drevet på flukt på grunn av naturkatastrofer i 2010?
 1. Hva er ubok.no?
 1. Hvor mange er medlem på ubok.no?
 1. Finn et bilde av en solsikke og kopier den inn på svararket ditt. Oppgi kilde.
 1. Finn en illustrasjon av en sol. Det skal være et bilde som er merket for gjenbruk. Altså et bilde som kan brukes fritt på betingelse av at kilde oppgis. Kopier inn på svararket og oppgi kilde.
 1. Hva er målet med opplæringen på Morellbakken skole?
Advertisements