3. Bruke informasjon

Opphavsrett

All informasjon som ligger på nett, eller som finnes i bøker, har en opphavsperson. Det kan være en forfatter, filmskaper, fotograf, musiker eller kunstner som har skapt noe nytt og som eier det. Den som har skapt noe, har rett til å tjene penger og bestemme over det. Det gjelder videoer, filmer, foto, bilder, musikk, kunstverk og tekster.

Det betyr at man ikke kan ta det andre har skrevet eller laget uten å be om lov. Du har for eksempel ikke lov til å kopiere en tekst, sette det ordrett inn i din egen oppgave og signere med ditt eget navn. Det er tyveri.

Du må alltid formulere informasjonen du har funnet med egne setninger og oppgi hvor du har funnet informasjonen. Hvis du tar direkte setninger, så pass på å bruke “hermetegn”. Det kalles sitat. Et tips er å ikke bruke for mange sitat, to, tre setninger holder. Du burde ha en god grunn til å bruke sitat, og forklare i teksten hvorfor du har valgt å ta det med.

 

Kildeliste

Når du starter å skrive på en oppgave, er det lurt å skrive inn noen overskrifter i dokumentet. For eksempel: Innledning, hoveddel, avslutning og kilder.

Med en gang du har brukt en kilde i teksten, så skriv inn kilden i kildelisten. På den måten glemmer du ikke hvor du fant informasjonen. Det er vanskelig og tidkrevende å spore opp alle kildene etter at du har skrevet en hel oppgave.

Kilder du har funnet på nett skal ha nettadressen i kildelisten. Hvis oppgaven leveres elektronisk, er det fint om du har lenket nettadressen til kilden. Det holdet ikke å skrive google som kilde. Det samme gjelder bilder. Hvis du har funnet et bilde via bildesøket på google, må du gå inn på siden hvor faktisk bildet er publisert og kopiere nettadressen.

Kildelisten skal stå oppført alfabetisk. Under følger eksempler på hvordan du kan føre opp kilder:

Bøker/books:

Forfatter. Navn på boka. Forlag: årstall.

Eks:

Helleve, Eirik. Skrinet med det rare i. Norsk Barneblads Forlag: 2012.

Artikler/Articles:

Artikkelforfatter. Navn på artikkel. Blad: dato

Eks:

Hagevik, Morten. Er potetgolf kultur? Ungdom: nr 2/2012.

Nettsider/Websites:

Nettsidens tittel. Nøyaktig nettadresse funnet dato.

Eks:

Batman Fanklubb. http://www.fanpop.com/clubs/batman funnet 19. November 2013.

Muntlige kilder:

Navn. Emne: dato.

Eks:

Ola Nordmann. Pepperkakebaking: 19.November 2013.

 

Tekst/eksempel på oppsett av kilder: Mari Norendal/Rita Sirirud Strandbakke

Kilder: Bertnes og Tuseth. Faglig informasjon på internett -kvalitet og kildekritikk. Abstrakt forlag: 2012.

 

Advertisements