Om siden

Denne siden er laget for deg som er elev på ungdomsskolen og skal skrive fordypningsoppgave i norsk eller andre fag. For å skrive en god skoleoppgave må du kunne strukturere oppgaven og kunne lage kildeliste. Du må også vite noe om hvordan du finner og bruker informasjon, det kalles informasjonskompetanse.

I fordypningsemnet i norsk kan du velge bøker innenfor et litterært emne. Her på siden finner du forslag til noen litterære emne og bøker du kan velge å fordype deg i.

Å lese gjør at vi utvikler oss som mennesker og samfunnsborgere. Det kan føles vanskelig å “komme inn i” lesingen. Jeg tror nøkkelen til de gode leseropplevelsene ligger i bokvalget. Her på siden kan du få tips som leder deg til å finne akkurat den rette boka. Håper jeg.

Maria

Advertisements